Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website vận chuyển hàng nam bắc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ Nam Bắc Transport, hoặc khi Quý khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa Nam Bắc, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Nam Bắc Transport.

Nam Bắc Transport sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website www.vanchuyenhangnambac.com của Nam Bắc Transport, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web củaNam Bắc Transport coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.